Aziz Lucia

Saint Lucia İstatistikleri ve Haritaları

Nüfus 178.844
Yüzölçümü 603,007 km2

Nüfus


Değişim oranı 0,494 % (2019)
Doğum oranı 12 1000 kişi başına (2018)
Ölüm oranı 7,205 1000 kişi başına (2018)
Yaşam Beklentisi (Toplam) 76,057 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Kadın) 77,434 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Erkek) 74,72 yıl (2018)
Doğurganlık oranı 1,436 kadın başına doğum (2018)
Bebek ölüm hızı 19,604 ölüm / 1000 doğum (2019)
Net göç oranı 0 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017)
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) 0,97 erkek/kadın (2019)
Cinsiyet oranı (Doğumda) 1,03 erkek/kadın (2018)

Nüfus


Nüfus Değişim Oranı


Nüfus Piramitleri


Ekonomi


GSYİH (nominal) 2.122.450.629,63 $ (2019)
GSYİH (PPP) 2.948.844.049,658 $ (2019)
GSYİH büyümesi 1,729 % (2019)
Kişi başına GSYİH (nominal) 11.611,415 $ (2019)
Kişi başına GSYİH (PPP) 16.132,415 $ (2019)
Enflasyon (TÜFE) 0,539 % (2019)
İşsizlik 15,32 % (2019)

GSYİH (nominal)


Enerji


Petrol Üretimi 0 varil/gün (2019)
Petrol Rezervleri 0 varil (2020)
Elektrik Üretimi 378.162.000 kwH (2018)
Elektrik Tüketimi 351.690.660 kwH (2018)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi 1.924,015 kwH (2018)
Toplam Enerji Tüketimi 6.566.129.337.514,852 BTU (2017)
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi 35.921.709,817 BTU (2017)

Çevre


CO2 emisyonu 468.912 metrik ton (2017)
Kişi başına CO2 emisyonu 2,565 metrik ton (2017)

Askeri© 2018-2023 AtlasBig.com