Türkiye

Türkiye İstatistikleri ve Haritaları

Nüfus 80.810.525
Yüzölçümü 781.470,117 km2

Nüfus


Değişim oranı 1,339 % (2019)
Doğum oranı 16,027 1000 kişi başına (2018)
Ölüm oranı 5,412 1000 kişi başına (2018)
Yaşam Beklentisi (Toplam) 77,437 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Kadın) 80,336 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Erkek) 74,447 yıl (2018)
Doğurganlık oranı 2,069 kadın başına doğum (2018)
Bebek ölüm hızı 8,43 ölüm / 1000 doğum (2019)
Net göç oranı 17,016 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017)
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) 0,974 erkek/kadın (2019)
Cinsiyet oranı (Doğumda) 1,05 erkek/kadın (2018)

Nüfus


Nüfus Değişim Oranı


Nüfus Piramitleri


Ekonomi


GSYİH (nominal) 761.425.499.358,159 $ (2019)
GSYİH (PPP) 2.347.132.754.780,75 $ (2019)
GSYİH büyümesi 0,917 % (2019)
Kişi başına GSYİH (nominal) 9.126,561 $ (2019)
Kişi başına GSYİH (PPP) 28.133,089 $ (2019)
Enflasyon (TÜFE) 15,177 % (2019)
İşsizlik 13,67 % (2019)

GSYİH (nominal)


Enerji


Petrol Üretimi 57.594,521 varil/gün (2019)
Petrol Rezervleri 366.000.000 varil (2020)
Elektrik Üretimi 290.442.073.000 kwH (2019)
Elektrik Tüketimi 251.376.078.000 kwH (2019)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi 3.013,032 kwH (2019)
Toplam Enerji Tüketimi 6.616.547.315.674.924 BTU (2017)
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi 79.306.938,138 BTU (2017)

Çevre


CO2 emisyonu 408.776.647,63 metrik ton (2017)
Kişi başına CO2 emisyonu 4,9 metrik ton (2017)

Askeri


Askeriye harcamaları 20.447.711.267,606 $ (2019)
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama 2,718 % (2019)

© 2018-2023 AtlasBig.com