Almanya

Almanya İstatistikleri ve Haritaları

Nüfus 82.740.900
Yüzölçümü 358.856,552 km2

Nüfus


Değişim oranı 0,273 % (2019)
Doğum oranı 9,5 1000 kişi başına (2018)
Ölüm oranı 11,5 1000 kişi başına (2018)
Yaşam Beklentisi (Toplam) 80,893 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Kadın) 83,3 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Erkek) 78,6 yıl (2018)
Doğurganlık oranı 1,57 kadın başına doğum (2018)
Bebek ölüm hızı 3,187 ölüm / 1000 doğum (2019)
Net göç oranı 32,708 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017)
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) 0,976 erkek/kadın (2019)
Cinsiyet oranı (Doğumda) 1,053 erkek/kadın (2018)

Nüfus


Nüfus Değişim Oranı


Nüfus Piramitleri


Ekonomi


GSYİH (nominal) 3.861.123.558.039,21 $ (2019)
GSYİH (PPP) 4.782.655.118.573,17 $ (2019)
GSYİH büyümesi 0,555 % (2019)
Kişi başına GSYİH (nominal) 46.445,249 $ (2019)
Kişi başına GSYİH (PPP) 57.530,303 $ (2019)
Enflasyon (TÜFE) 1,446 % (2019)
İşsizlik 3,14 % (2019)

GSYİH (nominal)


Enerji


Petrol Üretimi 37.835,616 varil/gün (2019)
Petrol Rezervleri 102.240.000 varil (2020)
Elektrik Üretimi 583.158.140.000 kwH (2019)
Elektrik Tüketimi 524.268.434.000 kwH (2019)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi 6.306,397 kwH (2019)
Toplam Enerji Tüketimi 14.138.498.766.120.688 BTU (2017)
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi 170.071.246,682 BTU (2017)

Çevre


CO2 emisyonu 826.047.623,652 metrik ton (2017)
Kişi başına CO2 emisyonu 9,936 metrik ton (2017)

Askeri


Askeriye harcamaları 49.276.757.725,034 $ (2019)
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama 1,28 % (2019)

© 2018-2023 AtlasBig.com