Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti İstatistikleri ve Haritaları

Nüfus 10.266.149
Yüzölçümü 48.197,864 km2

Nüfus


Değişim oranı 1,046 % (2019)
Doğum oranı 19,506 1000 kişi başına (2018)
Ölüm oranı 6,15 1000 kişi başına (2018)
Yaşam Beklentisi (Toplam) 73,892 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Kadın) 77,196 yıl (2018)
Yaşam Beklentisi (Erkek) 70,805 yıl (2018)
Doğurganlık oranı 2,346 kadın başına doğum (2018)
Bebek ölüm hızı 23,039 ölüm / 1000 doğum (2019)
Net göç oranı -13,968 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017)
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) 0,999 erkek/kadın (2019)
Cinsiyet oranı (Doğumda) 1,05 erkek/kadın (2018)

Nüfus


Nüfus Değişim Oranı


Nüfus Piramitleri


Ekonomi


GSYİH (nominal) 88.941.299.734,207 $ (2019)
GSYİH (PPP) 206.485.630.248,572 $ (2019)
GSYİH büyümesi 5,052 % (2019)
Kişi başına GSYİH (nominal) 8.282,116 $ (2019)
Kişi başına GSYİH (PPP) 19.227,716 $ (2019)
Enflasyon (TÜFE) 1,811 % (2019)
İşsizlik 6,36 % (2019)

GSYİH (nominal)


Enerji


Petrol Üretimi 0 varil/gün (2019)
Petrol Rezervleri 0 varil (2020)
Elektrik Üretimi 18.615.960.000 kwH (2018)
Elektrik Tüketimi 16.066.960.000 kwH (2018)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi 1.496,138 kwH (2018)
Toplam Enerji Tüketimi 351.465.081.051.077,5 BTU (2017)
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi 32.728.043,172 BTU (2017)

Çevre


CO2 emisyonu 22.017.438,992 metrik ton (2017)
Kişi başına CO2 emisyonu 2,05 metrik ton (2017)

Askeri


Askeriye harcamaları 615.388.814,161 $ (2019)
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama 0,73 % (2019)

© 2018-2023 AtlasBig.com